X

اخبار

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 اسفند 1398
اقدام خیر خواهانه یک همشهری

  اقدام خیر خواهانه یک همشهری

امتیاز: Article Rating

جناب آقای مصطفی آژن
اندک شمارند آنان که بدانند بر روی صحنه زندگی از برای چه آمده و وارسته و بند گسسته از خویشتن خویش،  در گستره ای از کردارهای نیک، همگان را به انسانیتی اصیل رهنمون کرده باشند.
آری، نمی‌توان نگفت و ننوشت از آنان که عهده‌دار پژواک مهرورزی شده‌اند، آنان که تردید را به تصمیم رسانده و جوانه های کوچک انسانیت را بی‌ خستگی پاسدار شده‌ اند.

همشهری عزیز و مهربان با از خودگذشتگی تعدادی ماسک در اختیار بیمارستان امام خمینی (ره)  قرار داده است. امید است که این نیت خیر باعث شکوفایی هر چه بیشتر این حرکت گردد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اقدام خیر خواهانه یک همشهری
  • اقدام خیر خواهانه یک همشهری
  • اقدام خیر خواهانه یک همشهری
ثبت امتیاز