X

اخبار

 

تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 شهریور 1398
گروه آموزشی جراحی

  گروه آموزشی جراحی

امتیاز: Article Rating

جلسه گروه آموزشی جراحی با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم گروه جراحی و تعیین مدیر گروه جراحی تشکیل شد. مدیر گروه پیشین جناب آقای دکتر محمد کریمیان ریاست کنونی دانشگاه می باشند. گروه جراحی پس از مشورت و تبادل نظرات اعضای محترم، جناب آقای دکتر سجاد حاتمی را بعنوان مدیر گروه جدید انتخاب کرده و از زحمات جناب آقای دکتر کریمیان در راستای پیشبرد اهداف گروه جراحی تقدیر بعمل آمد. این جلسه در واحد آموزش توسط دبیر جلسه آقای چشمه چاهی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گروه آموزشی جراحی
  • گروه آموزشی جراحی
ثبت امتیاز