شماره: 27034
1398/11/21
کنفرانس بیماری کرونا ویروس برگزار شد
کنفرانس بیماری کرونا ویروس برگزار شد

کنفرانس بیماری کرونا ویروس  توسط دکتر نظری متخصص بیماری های عفونی در سالن کنفرانس واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©