شماره: 26871
1398/11/14
اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد
اعتبار سنجی دوره ایی بیمارستان امام خمینی (ره) شروع شد

اعتبار سنجی بیمارستان امام خمینی (ره) از امروز مورخ 98/10/14 به مدت دو روز توسط تیم وزارتی به سرپرستی آقای اشرفی شروع شد.

حق انتشار محفوظ است ©