شماره: 24979
1398/07/16
کارگاه مدیریت راه هوایی در بیمار با توده گردنی
کارگاه مدیریت راه هوایی در بیمار با توده گردنی

کارگاه مدیریت راه هوایی در بیمار با توده گردنی  با حضور اساتید و دانشجویان پزشکی در سالن کنفرانس واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره)  توسط  دکتر امین الله وثیق برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©