Enter Title

 

 

 

در حال حاضر این بیمارستان به عنوان یک مرکز برای جراحی های عمومی،ارتوپدی،مغز و اعصاب،اورولوژی،گوش و حلق و بینی و تخصص

 

های توان بخشی و اطفال و فوق تخصصی قلب و عفونی اطفال علاوه بر درمان بیماران مراجعه کننده به عنوان یک پایگاه تحقیقات آموزش

 

پزشکی و یک مرکز تعلیم و تربیتدانشجویان پزشکی ، پرستاری – مامایی و پیراپزشکی ارائه خدمت می نماید.

 

پوشش درمانی این بیمارستان شامل درمانگاه های عمومی ، تخصصی و اورژانس و با حضور متخصصین مقیم و مشاوره با سایر تخصص ها

 

در صورت لزوم و به صورت شبانه روزی می باشد.

 

این بیمارستان با تعداد 200 تخت مصوب و در قالب بخش های جراحی زنان،جراحی مردان ،اتاق عمل،نوزادان ICU،اطفال ،NICUو اورژانس

 

فعالیت می نماید.

 

خدمات پاراکلینیکی این بیمارستان شامل :

 

رادیوگرافی،سونوگرافی،سی تی اسکن،فیزیوتراپی و آزمایشکاه می باشد که به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشند.

 

واحد های پذیرش ،ترخیص،اسناد پزشکی ،بیمه گری ،مددکاری، تغذیه ،بایگانی و ... کلیه خدمات حمایتی و اداری

 

بیماران را به عهده دارند.

جستجو