X

 

 

 

مرکز آموزشی – درمانی امام خمینی (ره) شهر ایلام در سال 1311 در زمینی به مساحت

 

11000 متر مربع تاسیس شد بیمارستان ابتدا زیر نظر شیر و خورشید اداره شد و بعدها به نام

 

بیمارستانئ رازی تغییر نام یافته و تحت نظر سازمان بهداری اداره گردیده است .

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1361 به بیمارستان امام خمینی (ره) تغییر نام یافته و

 

در حال حاضر به مرکز آموزشی -درمانی امام خمینی (ره) تبدیل گردیده است.

 

در سال های دفاع مقدس به عنوان تنها مرکز خدمات رسانی در استان بوده که با تلاش قابل

 

ستایش پرسنل و کادر درمانی نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به مجروحین و بیماران را به

 

عهده داشت.

 

مراحل نوسازی و ارتقاء بیمارستان از سال 1380 با اختصاص بودجه های اعتباری آغاز شد و

 

برخی از آنها به اتمام رسیده و ادامه پروژه در حال اقدام است.

 

این بیمارستان با بهره گیری از کادر مجرب درمانی و اداری و خدماتی افتخار دارد بعنوان

 

مهمترین مرکز ارجاعی استان به بیماران ترومایی،جراحی ،اطفال و نوزادان به ارائه خدمات

 

بپردازد.