X

 

نام و نام خانوادگی : محمد مرادی

سمت :معاون آموزشی

تحصیلات : فوق تخصص اعصاب و روان کودکان

سمت: معاون آموزشی                           مدرک تحصیلی: متخصص داخلی                         مرتبه علمی: استادیار

ساعات حضور: ایام هفته بجز پنجشنبه از ساعت 9 تا 13

تماس: 08433353862

شرح وظایف معاون آموزشی:

 • برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان
 • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه  مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی
 • برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
 • برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان
 • پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
 • نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها و تسهیل امور آموزشی
 • ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان
 • نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها
 • هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی
 • تشکیل کمیته های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر اداره کمیته های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیأت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان
 • نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان

واحد توسعه آموزش ((EDU مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)