X

نام واحد: بخش جراحی مردان 1

مسئول: یوسف فتح اللهی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف

 

شرح وظایف عمومی پرستار با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر میباشد:

۱) جلب اعتماد و اطمینان مددجو (فرد، خانواده و جامعه) و برقراری ارتباط حرفه ای موثرآشنا سازی

بامحیط، معرفی خود و همکاران به مددجو، پاسخ صحیح به سوالات، درخواست ها و مشکلات با دادن

اختیاربه وی با بکارگیری مهارت های کلامی و غیر کلامی و در نظر گرفتن تفاوت های فردی مددجویان، تلاش درجهت

ایجاد محیطی امن و حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت مددجو

-۲ بررسی، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده

-۳ تعیین، ثبت مشکلات، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش، مهارت و پژوهش

-۴ برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده

-۵ مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم پیراپزشکی

-۶ انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن، با توجه به:

الف: نیازهای جسمی:

- خواب، استراحت و آسایش،

گاواژ و تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار، سوندگذاری معده

، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی، سوند گذاری مثانه،

مراقبت از سوند و درن ها، تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت از لوله تراشه و تراکتوستومی،

کنترل علایم حیاتی

، نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار، حرکت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلی، تغییر

وضعیت، انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی

کنترل جذب و دفع، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی،

مراقبت از پوست و مخاط، مراقبت از انواع زخمها، کشیدن بخیه ها، کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب،

حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارکت تیم توانبخشی،

اعتلای مفهموم خود در بیمار، تطابق روانی، اجتماعی مددجو، تشویق بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم

گیری های درمانی خود و ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو، دفاع از

حقوق مددجو براساس منشور حقوق بیمار

ب: انجام مراقبت های تشخیصی، درمانی تجویز شده در موارد زیر:

دادن داروهاو

مایعات وریدی، تزریق خون و فرآورده های آن، کنترل اثر درمان و پیش گیری از عوارض جانبی آنها،

گچ گیری، NGT ، گذاشتن سوند فولی، گذاشتن سوند معده، EEG ، ECG ،

آتل گیری، کشش پوستی، بخیه لایه اول پوست، برقراری خط وریدی

ج: انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء

ه - ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه

-۷ ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه

مراقبت های لازم

-۸ ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد

-۹ شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیتها و حوادث غیر مترقبه

-۱۰ اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی

-۱۱ سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری

-۱۲ بررسی نیازهای آموزشی، تعیین سطح انگیزش، توسعه برنامه های آموزشی، اجرای آموزش و ارزیابی

یادگیری در مددجو، خانواده و جامعه به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت

-۱۳ ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

-۱۴ راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، حمایتی و اجتماعی

-۱۵ آماده سازی مددجو جهت ترخیص

-۱۶ پی گیری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی

-۱۷ انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

-۱۸ همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همفکری و

همیاری و مشارکت جامعه، فرد، خانواده، گروه، مدرسه، کارخانه و … و پیگیری آنها

-۱۹ شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی – پژوهشی، آموزش ضمن خدمت،

باز آموزی ها، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی درمانی، همکاری در انجام

پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای کیفیت خدمات پرستاری

-۲۰ مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

-۲۱ مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی

-۲۲ تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده

-۲۳ شرکت و همر اهی با پزشکان در ویزیت بیماران، گزارش و اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ های

بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی مناسب از سوی تیم پزشکی

-۲۴ ثبت کلیه اقدامات انجام