X

اخبار

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 مهر 1398
عیادت مدیران از بیمان اربعین

  عیادت مدیران از بیمان اربعین

امتیاز: Article Rating

عیادت از بیماران تصادفی اربعین توسط مدیران بیمارستان وهمچنین ضمن دلجویی ازخانواده های آنان دستورات لازم درمورد اسکان ودیگر موارد رفاهی داده شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • عیادت مدیران از بیمان اربعین
  • عیادت مدیران از بیمان اربعین
  • عیادت مدیران از بیمان اربعین
  • عیادت مدیران از بیمان اربعین
  • عیادت مدیران از بیمان اربعین
ثبت امتیاز