X

اخبار

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مرداد 1398
کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)

  کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)

امتیاز: Article Rating

کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS) در سالن کنفرانس واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره)  توسط  دکتر حمید صفرپور در تاریخ 16 مرداد سال جاری برای جامعه هدف پرستاری، پیراپزشکی و اداری برگزار گردید.

ضمنا  لینک مقاله ایی در این زمینه به عنوان  فرماندهی حوادث بیمارستانی جهت آگاهی بیشتر به پیوست می باشد.

/Portals/213/BOHRAN.pdf?ver=2019-08-12-214112-930

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)
  • کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)
  • کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)
  • کنفرانس فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS)
ثبت امتیاز