Enter Title

 

اخبار
15

برگزاری جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبار سنجی در بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبار سنجی در بیمارستان امام خمینی (ره)

امروز چهارشنبه مورخ 1396/06/15 جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبارسنجی با حضور مترون ،سوپروایزرها ،دفتر بهبود کیفیت و مسئولین محترم بخش های بالینی در محل دفتر پرستاری این مرکز برگزار شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (47)
کد خبر: 13884
  • برگزاری جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبار سنجی در بیمارستان امام خمینی (ره)
  • برگزاری جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبار سنجی در بیمارستان امام خمینی (ره)
  • برگزاری جلسه ای در خصوص اجرایی کردن سنجه های اعتبار سنجی در بیمارستان امام خمینی (ره)
جستجو